Przejdź do treści

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

2. Joanna Parysz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Yasmin Joanna Parysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462395237, nr REGON 240493933, Armii Krajowej 105, 43-100 Tychy informuje, iż podczas użytkowania aplikacji Lustro zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

3. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:

  1. usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.

  2. usługa Apple Store . Polityka prywatności usługi Apple

6. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:

  1. Pamięć – karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline,

  2. Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań użytkownika

  3. Lokalne Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres kontakt@lustrojajestem.pl